Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Formand:Thomas Frydendal, thomas.frydendal@hpe.com

Kasserer: Gregers Nordentoft, gregers.nordentoft@skolekom.dk

Ungdomsleder: Ulla Kurish, kurish@mail.dk

Medlem: Kevin Lewis Hall, kl_hall@hotmail.com

Medlem: Jonathan Kurish, jonathan.kurish@hotmail.com

Medlem: Christine Due Jørgensen, christine_due@outlook.dk

Medlem: Kristina Jakobsen, kristinabj@hotmail.com

Suppleant: Karen Rysgaard, karenrysgaard@yahoo.com